کارگاه داوری تخصصی نشریات

داوری تخصصی مقالات در نشریات علمی‌ یکی از مهم‌ترین عوامل نشان‌دهنده کیفیت و اعتبار علمی نشریات علمی است. داوری تخصصی هم‌ترازخوانی یا Peer Review نوع داوری مقالات نشریات علمی است. این نوع داوری شامل چند شیوه است که فرایند ارزیابی تخصصی مقالات در آن متفاوت است. مؤسسه نگاه‌مشرق‌میانه به عنوان ناشر و ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای به نشریات علمی کارگاه روند داوری تخصصی نشریات را با محورهای زیر برگزار می‌کند:  • آشنایی با شاخص‌های ارزیابی پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس، وب‌آو‌ساینس، پابمد، دوآج و غیره

  • آشنایی با انواع داوری تخصصی

  • آشنایی با استانداردهای داوری تخصصی

  • آشنایی با متون و نهادهای ارائه‌دهنده استانداردهای داوری تخصصی

  • آشنایی با اخلاق نشر در داوری تخصصی

  • آشنایی با وظایف سردبیر، داوران، نویسندگان و دفتر نشریه در داوری تخصصی‌مخاطبان کارگاه: مدیران مسئول، سردبیران، مدیران اجرایی و کارشناسان نشریات

‌زمان: 4 ساعت

 تماس با ما


آدرس : 

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه نعیمی، پلاک ۱۵

تلفن :   -  02186036497  -  02186037228  

پست الکترونیکی : info@nirp.ir

             

 

Search