خدمات پژوهش اجتماعی

مشاوره و طراحی پژوهش
  • پیمایش
  • مطالعات نظریه مبنایی
  • مطالعات اتنوگرافیک
  • تحلیل محتوای کیفی
  • تحلیل محتوای کمی
  • تحلیل گفتمان
  • تحلیل تبلیغات سیاسی، عملیات روانی
  • و دیگر روش های ممکن در طراحی و اجرای پژوهش های فرهنگی، اجتماعی، و رسانه ای
اجرای پژوهش
تحلیل اطلاعات
تهیه و ارائه گزارش پژوهشی

 تماس با ما


آدرس : 

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه نعیمی، پلاک ۱۵

تلفن :   -  02186036497  -  02186037228  

پست الکترونیکی : info@nirp.ir

             

 

Search