کارگاه های آموزشی

طرح پیشنهادی کارگاه استانداردسازی و نمایه‌سازی نشریات علمی پژوهشی نمایه‌شدن نشریات در پایگاه‌های تخصصی و استنادی بین‌المللی نشان‌دهنده اعتبار و میزان تأثیرگذاری هر نشریه در حوزه‌های تخصصی مربوطه است. پایگاه‌های اطلاعاتی به چند دسته تقسیم می‌شوند که شامل پایگاه‌های استنادی، پایگاه‌های اطلاعاتی تجمیع‌کننده و پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی آزاد هستند. نمایه‌سازی در این پایگاه‌ها علاوه‌ بر افزایش اعتبار علمی نشریه، به افزایش رؤیت‌پذیری و ارجاع‌پذیری بیشتر نشریات خواهد انجامید. مؤسسه نگاه‌مشرق‌میانه که ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای انتشار علمی است، کارگاه استانداردسازی و نمایه‌سازی را حول محورهای زیر ارائه می‌دهد:

کارگاه های آموزشی موسسه نگاه مشرق میانه

 • کارگاه استانداردسازی و نمایه‌سازی نشریات علمی پژوهشی

 • کارگاه داوری تخصصی نشریات

 • کارگاه اخلاق نشر

 • کارگاه اخلاق پژوهش

کارگاه استانداردسازی و نمایه‌سازی نشریات علمی پژوهشی  • آشنایی با شاخص‌های ارزیابی پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس، وب‌آو‌ساینس، پابمد، دوآج و غیره

  • بررسی فرم اپلیکیشن پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس، وب‌آو‌ساینس، پابمد، دوآج و غیره

  • آشنایی با استانداردسازی نشریات علمی پژوهشی

  • آشنایی با شیوه مدیریت اجرایی نشریات در فرایند نمایه‌سازی

  • آشنایی با اخلاق نشر و استاندارد‌های آن

  • آشنایی با اخلاق پژوهش و استاندارد‌های آن

  • آشنایی با روند داوری علمی

  • آشنایی با شیوه‌های انتشار علمی

  • ارائه گزارش از وضعیت حوزه‌های تخصصی دانشکده یا دانشگاه متقاضی در وب آف ساینس

  • ارائه گزارش ارزیابی نشریات دانشکده یا دانشگاه متقاضی

  • بررسی، هم‌فکری و ارائه سیاست‌های پیشنهادی برای ارتقای نشریات دانشکده یا دانشگاه متقاضی


‌مخاطبان کارگاه: مدیران مسئول، سردبیران، مدیران اجرایی و کارشناسان نشریات


‌زمان: 8 ساعت

کارگاه داوری تخصصی نشریات

داوری تخصصی مقالات در نشریات علمی‌ یکی از مهم‌ترین عوامل نشان‌دهنده کیفیت و اعتبار علمی نشریات علمی است. داوری تخصصی هم‌ترازخوانی یا Peer Review نوع داوری مقالات نشریات علمی است. این نوع داوری شامل چند شیوه است که فرایند ارزیابی تخصصی مقالات در آن متفاوت است. مؤسسه نگاه‌مشرق‌میانه به عنوان ناشر و ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای به نشریات علمی کارگاه روند داوری تخصصی نشریات را با محورهای زیر برگزار می‌کند:  • آشنایی با شاخص‌های ارزیابی پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس، وب‌آو‌ساینس، پابمد، دوآج و غیره

  • آشنایی با انواع داوری تخصصی

  • آشنایی با استانداردهای داوری تخصصی

  • آشنایی با متون و نهادهای ارائه‌دهنده استانداردهای داوری تخصصی

  • آشنایی با اخلاق نشر در داوری تخصصی

  • آشنایی با وظایف سردبیر، داوران، نویسندگان و دفتر نشریه در داوری تخصصی


‌مخاطبان کارگاه: مدیران مسئول، سردبیران، مدیران اجرایی و کارشناسان نشریات


‌زمان: 4 ساعت

کارگاه اخلاق نشر

اخلاق در انتشار نشریات علمی یکی از مهم‌ترین الزامات انتشار علمی است. این مهم مستلزم این است که کمیته‌ها و سازمان‌های مربوطه، بیانیه‌ها و راهنماهای اخلاقی منتشرشده را رعایت کنند. رعایت اخلاق نشر در نشریات علمی یکی از وجوه اعتبار و تضمین‌کننده اعتماد داوران، نویسندگان و خوانندگان در محیط بین‌المللی است. مؤسسه نگاه مشرق‌میانه، ناشر و ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای انتشار علمی، کارگاه اخلاق نشر را طبق محورهای زیر برگزار می‌کند:  • آشنایی با راهنماها و رهنمودهای اخلاق نشر در نشریات علمی

  • آشنایی با کمیته‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده بیاینه‌ها و رهنمودهای اخلاق نشر

  • آشنایی با وظایف اخلاقی داوران، نویسندگان، کارشناس و مدیر اجرایی نشریه

  • آشنایی با انواع سرقت ادبی و شیوه‌های مقابله با آن

  • تدوین اخلاق نشر نشریات دانشکده یا دانشگاه متقاضی

  • آشنایی با شیوه‌های انتشار و دسترسی آزاد نشریات علمی

  • آشنایی با حق مؤلف در نشریات علمی

  • آشنایی با سیاست‌های تعارض منافع در نشریات علمی


‌مخاطبان کارگاه: مدیران مسئول، سردبیران، مدیران اجرایی و کارشناسان نشریات


‌زمان: 4 ساعت

کارگاه اخلاق پژوهش

رعایت ملاحظات اخلاقی در پژوهش یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش اعتبار و کیفیت انتشارات علمی است که داوران نشریات، سردبیران و پایگاه‌های نمایه‌کننده و ارزیابی‌کننده نشریات به آن توجه می‌کنند. ملاحظات اخلاقی، دستورالعمل‌ها و قواعدی است که برای جلوگیری از امکان انواع آسیب به افراد و نمونه‌های پژوهش باید بررسی شوند. سالانه بسیاری از مقالات علمی به دلیل رعایت‌نکردن اخلاق پژوهش برای انتشار پذیرفته نمی‌شوند. نشریات زیادی نیز به دلیل ذکرنکردن سیاست‌‌های اخلاق پژوهش و همچنین رعایت‌نکردن این ملاحظات اخلاقی در پژوهش‌ها در پایگاه‌های نمایه‌سازی نمایه نمی‌شوند. مؤسسه نگاه‌مشرق‌میانه، ناشر و ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای انتشار علمی، برای برطرف‌کردن این ضعف در جامعه علمی، کارگاه‌ آشنایی با اخلاق پژوهش را برای پژوهشگران و همچنین دست‌اندرکاران نشریات شامل سردبیران، مدیران اجرایی و کارشناسان تدارک دیده است. این کارگاه شامل محورهای زیر است:  • مقدمه‌ای بر اخلاق در پژوهش: اخلاق در پژوهش در ایران، معرفی سازمان‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی و داخلی اخلاق در پژوهش

  • بررسی مؤلفه‌های اخلاقی در پژوهش‌های پزشکی (حقوق مؤلفان، رضايت آگاهانه، رازداري ، طراحي مطالعه، كارآزمايي باليني، كارآمدي و استفاده از تحقيقات، دسترسي اطلاعات (مالكيت داده‌ها)، انتشار نتايج، داوطلبان سالم، كودكان، بيماري شديد، جنين، پیوند)

  • بررسی اخلاق در پژوهش‌های غیرپزشکی شامل علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم مهندسی


‌مخاطبان کارگاه: مدیران مسئول، سردبیران، مدیران اجرایی و کارشناسان نشریات


‌زمان: 4 ساعت

 تماس با ما


آدرس : 

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه نعیمی، پلاک ۱۵

تلفن :   -  02186036497  -  02186037228  

پست الکترونیکی : info@nirp.ir

             

 

Search