کارگاه استانداردسازی و نمایه‌سازی نشریات علمی پژوهشی

  • آشنایی با شاخص‌های ارزیابی پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس، وب‌آو‌ساینس، پابمد، دوآج و غیره

  • بررسی فرم اپلیکیشن پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس، وب‌آو‌ساینس، پابمد، دوآج و غیره

  • آشنایی با استانداردسازی نشریات علمی پژوهشی

  • آشنایی با شیوه مدیریت اجرایی نشریات در فرایند نمایه‌سازی

  • آشنایی با اخلاق نشر و استاندارد‌های آن

  • آشنایی با اخلاق پژوهش و استاندارد‌های آن

  • آشنایی با روند داوری علمی

  • آشنایی با شیوه‌های انتشار علمی

  • ارائه گزارش از وضعیت حوزه‌های تخصصی دانشکده یا دانشگاه متقاضی در وب آف ساینس

  • ارائه گزارش ارزیابی نشریات دانشکده یا دانشگاه متقاضی

  • بررسی، هم‌فکری و ارائه سیاست‌های پیشنهادی برای ارتقای نشریات دانشکده یا دانشگاه متقاضی


‌مخاطبان کارگاه: مدیران مسئول، سردبیران، مدیران اجرایی و کارشناسان نشریات

‌زمان: 8 ساعت

 تماس با ما


آدرس : 

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه نعیمی، پلاک ۱۵

تلفن :   -  02186036497  -  02186037228  

پست الکترونیکی : info@nirp.ir

             

 

Search