سرویس شمارنده ارجاعات مقالات

شمارش آنلاين و لحظه‌اي از ميزان افزايش ارجاعات به مقاله هدف نهايي هر نويسنده و مهم‌ترين هدف هر سردبير افزايش ضريب نفوذ مجله است که هر دو مورد را مي‌توان به کمک شمارش و تجميع ارجاعات به مقالات مديريت نمود. سرويس شمارندة ارجاعات مقالات (Cited By) سرويسي است که به کمک آن به‌راحتي مي‌توان مقالاتي را که به يک مقاله ارجاع داده شده است شناسايي، شمارش و در نهايت ضريب نفوذ مجله را محاسبه نمايد. سرويس Cited By براي هر مقاله معياري را فراهم مي‌آورد تا به کمک آن نويسنده و خوانندة مقاله بتواند آمار دقيق تعداد ارجاعات به مقاله را دردسترس داشته باشد. در حقيقت يکي از مهم‌ترين ابزارهاي علم‌سنجي دنيا، تجهيز منابع مقالات منتشرشده به اين سرويس است. در نهايت اين سرويس باعث ارتقاي جايگاه دانشگاه مبدأ مي‌شود. بهره‌مندي از اين سرويس مستلزم در اختيارداشتن خروجي XML استاندارد از تمام متن مقاله است؛ از اين طريق مي‌توان داده‌هاي لازم براي تجميع و افزايش ارجاعات به مقاله را فراهم نمود. مهمترين مزيت اين سرويس، افزايش ارجاعات به مقالات منتشرشده و سپس افزايش قدرت نفوذ (Impact Factor) مجله مي‌شود. از ديگر خدمات مؤسسة نگاه مشرق نمايه‌سازي مقالات در سرويس شمارندة ارجاعات مقالات است که سبب افزايش ضريب نفوذ مقاله و مجله مي‌شود.

 تماس با ما


آدرس : 

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه نعیمی، پلاک ۱۵

تلفن :   -  02186036497  -  02186037228  

پست الکترونیکی : info@nirp.ir

             

 

Search