اخلاق نشر

اخلاق نشر بر مبناي اصول و قواعد مصوب کميتة اخلاق نشر (Committee on Publication Ethics)، صورت مي‌گيرد. اين کميته در سال 1997 توسط گروه کوچکي از سردبيران مجلات پزشکي در انگلستان تأسيس شد، اما اکنون بيش از 9000 عضو از سرتاسر جهان و در همة رشته‌ها دارد. عضويت در اين کميته براي سردبيران مجلات و ديگر علاقمندان به قوانين اخلاق در نشر رايگان است.

کميتة اخلاق اصولي در مورد تمامي جوانب اخلاق نشر براي مجلات و انتشارات فراهم مي‌آورد و به‌ويژه به نحوة برخورد با سوء‌رفتارها در زمينه تحقيقات و انتشارات مي‌پردازد. اين کميته به بررسي مسائل فردي نمي‌پردازد، اما در مقابل سردبيران را تشويق مي‌کند که از بررسي موارد توسط يک گروه مناسب اطمينان حاصل کنند.

از اين رو، موسسه نگاه در کلية زمينه‌ها خود را موظف به رعايت اخلاق در حوزة نشر مي‌داند و تمامي مقالات و مجله‌هاي تحت انتشار اين مؤسسه نيز ملزم به رعايت قوانين زير نظر کميتة اخلاق نشر است.

 تماس با ما


آدرس : 

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه نعیمی، پلاک ۱۵

تلفن :   -  02186036497  -  02186037228  

پست الکترونیکی : info@nirp.ir

             

 

Search