کارگاه اخلاق نشر

اخلاق در انتشار نشریات علمی یکی از مهم‌ترین الزامات انتشار علمی است. این مهم مستلزم این است که کمیته‌ها و سازمان‌های مربوطه، بیانیه‌ها و راهنماهای اخلاقی منتشرشده را رعایت کنند. رعایت اخلاق نشر در نشریات علمی یکی از وجوه اعتبار و تضمین‌کننده اعتماد داوران، نویسندگان و خوانندگان در محیط بین‌المللی است. مؤسسه نگاه مشرق‌میانه، ناشر و ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای انتشار علمی، کارگاه اخلاق نشر را طبق محورهای زیر برگزار می‌کند:  • آشنایی با راهنماها و رهنمودهای اخلاق نشر در نشریات علمی

  • آشنایی با کمیته‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده بیاینه‌ها و رهنمودهای اخلاق نشر

  • آشنایی با وظایف اخلاقی داوران، نویسندگان، کارشناس و مدیر اجرایی نشریه

  • آشنایی با انواع سرقت ادبی و شیوه‌های مقابله با آن

  • تدوین اخلاق نشر نشریات دانشکده یا دانشگاه متقاضی

  • آشنایی با شیوه‌های انتشار و دسترسی آزاد نشریات علمی

  • آشنایی با حق مؤلف در نشریات علمی

  • آشنایی با سیاست‌های تعارض منافع در نشریات علمی‌مخاطبان کارگاه: مدیران مسئول، سردبیران، مدیران اجرایی و کارشناسان نشریات

‌زمان: 4 ساعت

 تماس با ما


آدرس : 

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه نعیمی، پلاک ۱۵

تلفن :   -  02186036497  -  02186037228  

پست الکترونیکی : info@nirp.ir

             

 

Search