پژوهش اجتماعی

دپارتمان پژوهش ­های اجتماعی، بر مبنای یکی از اهداف اصلی موسسه که کاوش عمیق تر شرایط و ویژگی های اجتماعی، و درک عمیق تر بستر فرهنگی، و رسانه ای در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه بوده است، تشکیل شده است. این بخش در راستای اهداف و اولویتهای پژوهشی سازمان های متقاضی و نهادهای فعال در عرصه فرهنگ، به برنامه ریزی و اجرای پژوهش های مورد نیاز در هر دو پارادایم کمی و کیفی می پردازد و گزارشات راهبردی را برای ارتقای سیاستگذاری های فرهنگی، اجتماعی، و رسانه ای ارائه می نماید.

خدمات پژوهش اجتماعی

مشاوره و طراحی پژوهش

  • پیمایش
  • مطالعات نظریه مبنایی
  • مطالعات اتنوگرافیک
  • تحلیل محتوای کیفی
  • تحلیل محتوای کمی
  • تحلیل گفتمان
  • تحلیل تبلیغات سیاسی، عملیات روانی
  • و دیگر روش های ممکن در طراحی و اجرای پژوهش های فرهنگی، اجتماعی، و رسانه ای

اجرای پژوهش
تحلیل اطلاعات
تهیه و ارائه گزارش پژوهشی

پژوهش های پیشین

این بخش به عنوان یکی از هسته های اصلی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه، تاکنون پژوهش های متعددی را به انجام رسانده است، که از آن میان، می توان به موارد زیر اشاره کرد: پژوهش های فرهنگی و رسانه ای  امکان سنجی راه اندازی شبکه تلویزیونی، شبکه تلویزیونی هنر: خاستگاه، الگوی مطلوب، و چالش ها، بررسی آرای صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه ارتباطات جمعی ایران در خصوص شرایط، منافع، و موانع راه اندازی شبکه تلویزیونی هنر در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (مردادماه - شهریورماه 1391)  بدن و تناسب اندام در مردان (مطالعه موردی) ، پژوهش برنامه ای در تلویزیون، مجموعه تلویزیونی پیله، گروه اجتماعی، شبکه سوم سیما (آذرمـاه 1390- مردادماه 1391).  بدن زنانه، زیبایی، جراحی (مطالعه موردی) ، پژوهش برنامه ای در تلویزیون، مجموعه تلویزیونی پیله، گروه اجتماعی، شبکه سوم سیما (دیمـاه 1390- مردادماه 1391). پژوهش در تحلیل پوشش رسانه ای، تبلیغات سیاسی، و عملیات روانی  اخبار سیما و دولت: تحلیل محتوای کمی و کیفی بخش های خبری منتخب سیما از محورهای ریاست جمهوری،  مسائل اقتصادی، و سیاست خارجی و پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران، به سفارش معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران. (1392).  تحلیل محتوای کمی و کیفی پوشش خبری هیئت دولت در خبرگزاری ها، وب سایت های خبری،  و روزنامه های منتخب، به سفارش معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران. (1392). پژوهش در آسیب های اجتماعی و اعتیاد  سنجش افکار عمومی در حوزه سوء مصرف مواد و اعتیاد: تحلیل پیامک های تلویزیونی برنامه گفتگو محور حباب به مثابه روشی کیفی برای سنجش افکار عمومی در حوزه سوء مصرف مواد و اعتیاد، (شهریورماه 1391، تاکنون).  تحلیل سیاستگذاری اعتیاد در ایران: تحلیل محتوای کیفی اسناد سیاستگذاری درمان اعتیاد در ایران، جمعیت خیریه تولدی دوباره (شهریورماه 1391، تاکنون).  مرحله دوم ارزیابی سریع شبکه درمان اعتیاد در تهران: سیاستگذاری، بازنمایی رسانه ای، و چرخش مالی، جمعیت خیریه تولد دوباره (شهریورماه 1391 - اردیبهشت ماه 1392).  مرحله اول ارزیابی سریع شبکه درمان اعتیاد در تهران، بازنمایی تبلیغاتی، منوی درمانی، و چرخش مالی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران (اردیبهشت 1389، فروردین 1391) پژوهش در مطالعات شهر، خانواده، و زنان  گونه شناسی الگوهای درحال ظهور زندگی خانوادگی درشهر تهران، به سفارش برنامه پژهشی زنان و زندگی شهری، 1391، دکتر نعمت الله فاضلی، شیوا علینقیان.  فراتحلیلی بر دیالکتیک فضا و جنسیت در شهر تهران، دانشگاه علامه طباطبایی،1390.  منظر ذهنی شهر: مفاهیم، بازنمایی¬های فرهنگی، و کاربست¬های سیاست¬گذارانه، نویسنده: فرانکو بیانچینی، ترجمه شده در دپارتمان پژوهشی موسسه نگاه، 1392.

 تماس با ما


آدرس : 

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه نعیمی، پلاک ۱۵

تلفن :   - 02145355555  -  02145355000  

پست الکترونیکی : info@nirp.ir

             

 

Search